استفاده از کارت‌های بانکی به جای پول نقد مدت‌هاست که متداول شده و با گسترش استفاده از این کارت‌ها، روش‌های کلاهبرداری با آن نیز رو به افزایش است. گزارش‌های منتشر شده از سوی پلیس فتا در سال‌های اخیر نشان دهنده رشد سریع و بسیار زیاد کلاهبرداری‌های مالی و سوءاستفاده کلاهبرداران از کمبود آگاهی مردم در استفاده ایمن و صحیح از کارت‌های بانکی است ؛ بر همین اساس ضروری است تا پوشش بیمه ای مهمی از سوی شرکت های بیمه ای برای شهروندان در راستای جبران زیانهای ناشی از این نوع کلاهبرداری عرضه گردد.

بیمه کارت بانکی معلم

از اینرو « بیمه نامه کارت بانکی هوشمند » ، طرحی نوین است که توسط شرکت بیمه معلم و با همکاری شرکت پارس رسانه ایجاد شده است و در طرح های مختلف به تمامی مشتریان بانکی کل کشور ، عرضه می گردد. در این بیمه نامه ؛ جبران خسارات ناشی از سرقت و سوء استفاده از کارت بانکی مانند برداشت از خودپرداز بانک (ATM) ، انتقال وجه الکترونيکي و اينترنتي ناشي از جعل و يا هر نوع سوء استفاده احتمالي بدون اطلاع دارنده کارت ، تحت پوشش شرکت بیمه معلم قرار می گیرد.

 

نام طرح بیمه

پوشش های بیمه ای ناشی از جعل و سوء استفاده

طرح طلایی

قیمت : 1،350،000 ريال

فرانشیز : 10%

– انتقال وجه الکترونيکي/اينترنتي تا سقف 100،000،000 ريال

– برداشت از دستگاه ATM تا سقف 5،000،000 ريال

– ابطال کارت و صدور مجدد کارت تا سقف 50،000 ريال

طرح نقره ای

قیمت : 1،00،000 ريال

فرانشیز : 10%

– انتقال وجه الکترونيکي/اينترنتي تا سقف 50،000،000 ريال

– برداشت از دستگاه ATM تا سقف 5،000،000 ريال

– ابطال کارت و صدور مجدد کارت تا سقف 50،000 ريال

طرح برنزی

قیمت : 750،000 ريال

فرانشیز : 10%

– انتقال وجه الکترونيکي/اينترنتي تا سقف 30،000،000 ريال

– برداشت از دستگاه ATM تا سقف 5،000،000 ريال

– ابطال کارت و صدور مجدد کارت تا سقف 50،000 ريال


وب سایت اصلی سرویس بیمه کارت بانکی : https://www.bankbimeh.com

بازگشت به صفحه اصلی