فایل ها را به اینجا بکشید
انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, 3gp, avi, mov, mp4, ., حداکثر اندازه فایل ها, Max. files: 3.