بیمه‌ دستگاههای دیجیتال گروهی ( مانند : موبایل ، تبلت ، لپتاپ ، کنسول بازی و ساعت هوشمند ) را خانواده ها برای اعضای خانواده ، سازمان‌ها و یا ادارات برای کارکنان خود و همچنین فروشندگانی تهیه می‌کنند که تعداد دستگاههای دیجیتال و بیمه نامه های مورد نیازشان ، بیشتر از 3 عدد است.

این بیمه نامه توسط “بیمه معلم” پشتیبانی میگردد و مزیت ها و ویژگی های اصلی بیمه نامه گروهی عبارت است از :

– قیمت مناسبتر و کمتر ( تا 50% ارزانتر )

– فرانشیز اولیه کمتر ( از 20% )

– امکان بهره مندی از پوشش دوبار بیمه و دریافت خسارت مجدد برای یک دستگاه در سال


خرید و صدور آنلاین

"*" indicates required fields

ارزش دستگاه ها به تفکیک*

توجه :
• مجموع ارزش دستگاه ها نباید بیشتر از ارزش کل انتخاب شده باشد ، درغیر اینصورت آخرین ارزش دستگاه وارد شده به نسبت اختلاف مجموع  ارزش ها با ارزش کل انتخاب شده  ، کم خواهد شد.
• گواهی بیمه ها حداکثر تا 2 ساعت پس از خرید در ساعات کاری صادر و شماره گواهی و لینک تکمیل آن ، به شماره همراه وارد شده پیامک میگردد.