آرايشگاه و موسسات زيبايي پارس – ساده

تومان۳۴۰,۰۰۰

” لطفا پس از خرید محصول کد نرم افزار را یادداشت فرمایید “

توضیحات

 • ثبت، ويرايش و جستجوي پيشرفته اطلاعات مشتركين
 • ليست گيري و چاپ اطلاعات مشتركين بر اساس كد اشتراك
 • نام ، آدرس و تلفن ، ثبت ، ويرايش و جستجوي پيشرفته اطلاعات خدمات
 • ليست گيري و چاپ اطلاعات خدمات بر اساس كد و نام
 • ثبت ، ويرايش و جستجوي پيشرفته اطلاعات آرايشگرها
 • امكان ثبت درصد هر آرايشگر به صورت مجزا
 • ليست گيري و چاپ اطلاعات آرايشگرها بر اساس كد ، نام ، آدرس و ضامن يا معرف
 • ثبت و صدور فاكتور و چند خدماتي به دو صورت مشترك و حضوري
 • ليست انتظار آرايشگرها و انتخاب از ليست انتظار
 • ويرايش و چاپ مجدد فاكتور هاي ثبت شده
 • ليست گيري و چاپ اطلاعات فاكتورها بر اساس مشترك ، تاريخ ، فاكتور ، كد آرايشگرها و
  غيرنقدي ها
 • محاسبه سهم آرايشگاه در ليست گيري
 • ثبت ، ويرايش و جستجوي پيشرفته اطلاعات رزرو مشتركين
 • ليست گيري و چاپ اطلاعات رزرو مشتركين بر اساس نام ، شماره و تاريخ رزرو
 • گزارش گيري كامل از فاكتورها به صورت كلي و يا بر اساس كد اشتراك ، آرايشگر ، خدمات و
  غيرنقدي ها و محاسبه سهم آرايشگاه
 • امكان چاپ فاكتور بر روي چاپگر دلخواه به تعداد و اندازه خاص
 • داراي سه سطح دسترسي كامل ، ويرايشگر و محدود كاربر از پيش تعريف شده
 • ذخيره و بازيابي اطلاعات پشتيبان بر روي مسير دلخواه و اتوماتيك
 • داراي قابليت اضافه شدن كالر آي دي “ID Caller”