رستوران پارس – ویژه انبار

تومان۳۸۵,۰۰۰

” لطفا پس از خرید محصول کد نرم افزار را یادداشت فرمایید “

توضیحات

 • ثبت , ويرايش و جستجوي پيشرفته اطلاعات مشتركين
 • ليست گيري و چاپ اطلاعات مشتركين بر اساس كد اشتراك , نام , آدرس و تلفن
 • ثبت , ويرايش و جستجوي پيشرفته اطلاعات غذاها
 • ليست گيري و چاپ اطلاعات غذاها بر اساس كد غذا و نام
 • ثبت , ويرايش و جستجوي پيشرفته اطلاعات پيكها
 • ليست گيري و چاپ اطلاعات پيكها بر اساس كد , نام , آدرس و معرف
 • ثبت , ويرايش و جستجوي پيشرفته اطلاعات كالا هاي خريد
 • ليست گيري و چاپ اطلاعات كالاها بر اساس كد كالا و نام
 • ثبت , ويرايش و جستجوي پيشرفته اطلاعات رزرو
 • ليست گيري و چاپ اطلاعات رزرو بر اساس شماره ميز , نام رزرو كننده و تاريخ
 • ثبت و صدور فاكتور به سه صورت داخل سالن , بيرون سالن و حضوري
 • درج نوع تسويه , تخفيف و مبالغ دريافتي و پرداختي در فاكتور
 • منوي فعال غذاها براي صدور فاكتور سريع با كليك
 • درج حق سرويس با درصد دلخواه
 • ويرايش و چاپ مجدد فاكتور هاي ثبت شده
 • ثبت و ويرايش فاكتور خريد
 • ليست گيري و چاپ اطلاعات فاكتورها بر اساس مشترك , تاريخ , فاكتور , پيك و غير نقدي
 • گزارش پيشرفته فاكتورها كلي و يا بر اساس مشترك , پيك , غذا و كالا , غير نقدي و چاپ آن
 • گزارش فروش غذاها به تفكيك و برحسب پيك ، كلي و چاپ آن
 • گزارش خريد كالاها به تفكيك و كلي و چاپ آن
 • تفكيك عددي فاكتورهاي هر روز ( ريست شماره فاكتورهاي روز بعد )
 • تفاوت فاكتور بيرون با داخل سالن و فاكتور مخصوص آشپزخانه
 • امكان درج تعداد غذا و كالا در ورود اطلاعات
 • امكان چاپ فاكتور بر روي سه چاپگر همزمان و تنظيمات پيشرفته چاپگرها
 • امكان تعيين نوع فاكتور به شكل و تعداد دلخواه
 • داراي سه سطح دسترسي كامل , ويرايشگر و محدود كاربر
 • ذخيره و بازيابي اطلاعات بر روي مسير دلخواه و اتوماتيك
 • داراي قابليت اضافه شدن كالر آي دي “ID Caller”