فروشگاه ، سوپرماركت پارس – ساده

تومان۳۸۵,۰۰۰

” لطفا پس از خرید محصول کد نرم افزار را یادداشت فرمایید “

توضیحات

 • ثبت، ويرايش و جستجوي پيشرفته اطلاعات مشتركين
 • ليست گيري و چاپ اطلاعات مشتركين بر اساس كد اشتراك ، نام ، آدرس و تلفن
 • ثبت ، ويرايش و جستجوي پيشرفته اطلاعات كالاها
 • ليست گيري و چاپ اطلاعات كالاها بر اساس كد كالا و نام
 • ثبت ، ويرايش و جستجوي پيشرفته اطلاعات پيكها و پرسنل
 • ليست گيري و چاپ اطلاعات پيكها و پرسنل بر اساس كد ، نام ، آدرس و معرف
 • ثبت ، ويرايش اطلاعات گروه كالاها
 • ثبت و صدور فاكتور با استفاده از كد ويا باركد ( استفاده از منوي ورود اطلاعات توسط كليك )
 • درج نوع تسويه ، تخفيف و مبالغ دريافتي و پرداختي در فاكتور
 • ويرايش و چاپ مجدد فاكتور هاي ثبت شده
 • ثبت و ويرايش فاكتور خريد
 • ليست گيري و چاپ اطلاعات فاكتورها بر اساس مشترك ، تاريخ ، فاكتور ، پيك و پرسنل و غير
  نقدي
 • گزارش پيشرفته فاكتورها كلي و يا بر اساس مشترك ، پيك و پرسنل ، كالا ، غير نقدي و چاپ آن
 • گزارش فروش كالاها به تفكيك و كلي و چاپ آن
 • گزارش خريد كالاها به تفكيك و كلي و چاپ آن
 • تفكيك عددي فاكتورهاي هر روز ( ريست شماره فاكتورهاي روز بعد )
 • تفاوت فاكتور اصلي و فاكتور مخصوص فروشگاه
 • امكان درج تعداد اوليه كالا در ورود اطلاعات و شروع
 • امكان چاپ فاكتور بر روي سه چاپگر همزمان و تنظيمات پيشرفته چاپگرها
 • امكان تعيين نوع فاكتور به شكل و تعداد دلخواه
 • داراي سه سطح دسترسي كامل ، ويرايشگر و محدود كاربر
 • ذخيره و بازيابي اطلاعات بر روي مسير دلخواه و اتوماتيك
 • داراي قابليت اضافه شدن كالر آي دي “ID Caller”