مطب پارس – پيشرفته

تومان۳۵۵,۰۰۰

” لطفا پس از خرید محصول کد نرم افزار را یادداشت فرمایید “

توضیحات

 • ثبت ، ويرايش ، جستجوي پيشرفته و چاپ پرونده هاي بيماران
 • ليست گيري پيشرفته و چاپ ليست پرونده هاي بيماران
 • ثبت ، ويرايش ، جستجوي پيشرفته اطلاعات اشخاص
 • ليست گيري پيشرفته و چاپ ليست اشخاص
 • ثبت ، ويرايش ، جستجوي پيشرفته كالاها و خدمات
 • ليست گيري پيشرفته و چاپ ليست كالاها و خدمات
 • ثبت ، ويرايش ، جستجوي پيشرفته پزشكان
 • ليست گيري پيشرفته و چاپ ليست پزشكان
 • ثبت ، ويرايش ، جستجوي پيشرفته قرار هاي ملاقات
 • ليست گيري پيشرفته و چاپ ليست قرار هاي ملاقات
 • ثبت ، ويرايش ، جستجوي پيشرفته اطلاعات انبار
 • ليست گيري پيشرفته و چاپ ليست انبار
 • ثبت و صدور صورتحساب براي بيماران
 • ويرايش و چاپ مجدد صورتحساب ها
 • ليست گيري پيشرفته و چاپ ليست صورتحساب ها
 • ثبت ، ويرايش دريافت و پرداخت به صورت اتوماتيك و دستي
 • ليست گيري پيشرفته و چاپ ليست دريافت و پرداختها
 • امكان تعيين شيفت كاري هنگام ورود به نرم افزار
 • گزارش گيري پيشرفته از صورتحساب ها و چاپ آن
 • گزارش گيري پيشرفته از اطلاعات انبار و چاپ آن
 • گزارش گيري پيشرفته از دريافت و پرداختها و چاپ آن
 • گزارش گيري از صورتحساب هاي روزانه بر اساس شيفت و نام پزشك
 • امكان درج مشخصات مطب و درمانگاه بر روي صورتحساب ها
 • امكان چاپ همزمان صورتحساب ها بر روي سه چاپگر مختلف با اندازه و تعداد دلخواه
 • داراي سه سطح دسترسي ، تعيين كاربر و امكان تغيير رمز ورود به نرم افزار
 • امكان ذخيره ، بهينه سازي و بازيابي اطلاعات