مشاوره و خدمات توسعه کسب و کار

یک مشاور توسعه کسب و کار می تواند به شما کمک کند پول و منابع را به طور موثرتری سرمایه گذاری کنید.

هدف اصلی مشاور توسعه کسب و کار یافتن فرصت‌هایی برای رشد است. یک مشاور توسعه کسب و کار با نگاهی دقیق به عملیات کسب و کار، در شناسایی نقاط قوت و ضعف، ایجاد استراتژی تجاری با دوام و چگونگی فعالیت کمپین های بازاریابی و فروش موثر است.

به طور کلی وظایف یک مشاور توسعه کسب و کار عبارتند از:

  • ایجاد پرسونای خریدار (پرسونا به مجموعه‌ای از ویژگیها، ترجیحات، داشته‌ها، خواسته‌ها و الگوهای فکری و رفتاری مخاطب یا مشتری فرضی اشاره دارد.)
  • محدود کردن اطلاعات جمعیتی بازار هدف
  • ایجاد آگاهی در مورد محصولات یا خدمات
  • کمک به ایجاد سرنخ (Lead) (سرنخ در مورد افراد یا سازمان‌هایی به کار می‌رود که به هر روش، با محصولات ما آشنا شده‌اند و برای نخستین کسب اطلاع و شاید در نهایت خرید؛ به ما مراجعه می‌کنند.)
  • ارائه مشاوره در مورد چگونگی تقویت روابط با سرنخ ها و مشتریان
  • شناسایی منابعی که تجربه کاربر را برای بازار هدف بهبود می بخشد
  • مطالعه آنچه در بازار می گذرد ( روندها، رقابت و جایگاه های احتمالی)
  • تجزیه و تحلیل داده ها برای تعیین نقاط ضعف بازاریابی
  • کمک به عقد قراردادها و معاملات
  • پیگیری رضایت مشتریان

 

یک مشاور توسعه کسب و کار مجرب، با طراحی یک استراتژی دقیق به شما کمک می کند بتوانید بر چالش های پیشرو غلبه کنید. در شرکت های موفق، مشاور توسعه کسب و کار در شناسایی فرصت های رشد کمک شایانی می کند؛ به عبارت دیگر آنها درآمد و سود بیشتر را به شما نشان می دهند.

مشاور توسعه کسب و کار با ارائه یک برنامه بازاریابی و فروش خاص، قابل اندازه گیری و دستیابی، واقع بینانه و به موقع ، درآمد کسب و کار را تسریع می بخشد.