شرایط و ضوابط
1- تکمیل این فرم هیچگونه تعهدی برای شرکت پارس رسانه ایجاد نمی کند.
2- در صورت تائید اولیه با متقاضی جهت مصاحبه تماس حاصل خواهد شد.
3- صحت اطلاعات وارده بر عهده شخص متقاضی می باشد، لذا نهایت دقت در تکمیل اطلاعات را داشته باشید.
4- چنانچه در هر مرحله از پذیرش مغایرتی با اطلاعات اظهاری در فرم، مشخص گردد، پذیرش متقاضی کان لم یکن تلقی می گردد.

تلفن تماس جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نمایندگی : ۰۲۱۲۸۴۲۵۷۵۱ (داخلی ۲)